OfficeCentral - Penyelesaian ERP berasaskan Awan anda untuk perniagaan anda.

Mengapa Anda Perlu Memilih Pengurusan Bajet OfficeCentral?

Kawalan Kos Secara Optimum

Dengan Sistem Pengurusan Bajet OfficeCentral, anda boleh menguruskan belanjawan anda dengan lebih baik dan juga memperoleh maklumat dengan lebih cepat dan tepat terhadap perbelanjaan kewangan anda. Dengan sistem data berpusat, anda dapat mengakses data dari mana-mana sahaja tanpa perlu menunggu laporan dihantar kepada anda. Oleh itu, anda akan dapat mengenalpasti aliran kos dan kewangan anda. Data boleh didapati pada masa nyata (real-time), membolehkan anda mengoptimumkan peruntukan sumber anda dengan lebih cepat dan anda juga dapat membuat keputusan dengan lebih pantas.

Kawalan kos secara optimum
Kebolehcapaian

Akses dari mana sahaja, pada bila-bila masa yang anda perlukan.

Kini anda boleh mendapatkan akses ke data dan pengurusan bajet syarikat anda dari mana sahaja anda berada melalui mana-mana peranti seperti komputer anda di pejabat, komputer riba anda di rumah dan juga telefon bimbit anda semasa anda dalam perjalanan. Ini boleh membantu anda membuat keputusan yang lebih pantas.

Laporan dan Papan Pemuka dihasilkan Secara Automatik

Dalam Pengurusan Bajet OfficeCentral, kami berhasrat untuk mengautomasikan proses manual sebanyak mungkin termasuk laporan dan papan pemuka yang dihasilkan secara automatik. Anda dapat melihat peruntukan, tempahan dan penggunaan anggaran dengan mudah pada bila-bila masa anda memerlukan.

Automasi
Ketelusan

Perancangan dan Pemantauan Belanjawan Kini Lebih Mudah

Melalui Sistem Pengurusan Bajet OfficeCentral, anda boleh menyediakan belanjawan dan juga memperuntukkan sumber berdasarkan matlamat dan keperluan kewangan anda. Dengan data berpusat, semua orang yang bertanggungjawab akan dapat mengetahui peruntukan dan baki belanjawan yang boleh digunakan. Oleh itu, sekiranya timbul sebarang masalah, ini akan dapat membantu anda menyelesaikan masalah lebih awal dan bukannya kemudian. Semua data dikongsi di seluruh modul, oleh itu membolehkan ketelusan dalam pengurusan dan pemantauan belanjawan.

Akauntabiliti dan Tadbir Urus Kewangan Yang Lebih Efektif

Sistem Pengurusan Bajet OfficeCentral membolehkan anda mewujudkan akauntabiliti kewangan dalam organisasi anda. Anda boleh memperuntukkan belanjawan kepada pasukan atau jabatan yang berbeza, memantau perbelanjaan mereka dan juga menguatkuasakan dasar tadbir urus kewangan dengan lebih efektif. Ini sekaligus akan menggalakan kakitangan anda memegang tanggungjawab dan akauntabiliti terhadap kedudukan kewangan syarikat dan memastikan pematuhan terhadap dasar kewangan syarikat anda.

Prasarana Selamat
Kerjasama Lebih Mudah

Kerjasama Lebih Mudah

Modul Pengurusan Bajet OfficeCentral adalah berintegrasi dengan modul-modul lain, yang membolehkan pasukan anda bekerjasama dengan lebih mudah. Hal ini kerana, sebarang rekod transaksi kewangan dari modul lain seperti Payment Voucher, Purchase Order, tuntutan dan sebagainya akan direkodkan secara automatik dalam Modul Pengurusan Bajet. Oleh itu, tidak perlu rekod secara berasingan, dan membolehkan pasukan anda mendapat jumlah baki bajet secara waktu nyata (real-time).

Apakah modul-modul yang ada dalam Pengurusan Bajet OfficeCentral?

Permohonan Bajet

Permohonan Bajet

Kakitangan anda boleh mendaftarkan anggaran keperluan kewangan mereka dan memohon bajet tersebut melalui modul ini.

Permohonan Bajet

Peruntukan Bajet

Peruntukan Bajet boleh dilakukan berdasarkan tahun belanjawan, jabatan dan juga lokasi dalam syarikat anda.

Penyemakan Bajet

Penyemakan Bajet

Pada masa tertentu, anda boleh menyemak semula bajet yang diperuntukkan. Anda boleh menambahkan atau mengurangkan keperluan bajet seperti yang diperlukan.

Pemindahan Bajet

Pemindahan Bajet

Proses pemindahan anggaran dari satu jabatan ke jabatan lain atau dari satu kod bajet ke kod yang lain boleh dilakukan di sini. Proses kelulusan dalam talian disediakan.

Kod Bajet

Kod Bajet

Setiap item bajet mempunyai kod mereka sendiri dan kod ini dihubungkan ke carta akaun. Anda boleh menguruskan tempahan bajet, bajet yang digunakan dan baki bajet melalui kod tersebut.

Tempoh Bajet

Tempoh Belanjawan Syarikat

Dalam modul ini, anda boleh menetapkan tempoh belanjawan anda dan uruskan perbelanjaan menigkut bajet yang diperuntukkan untuk tempoh belanjawan tersebut.

Papan Pemuka

Papan Pemuka

Papan pemuka akan memberi anda visualisasi yang cepat dan mudah mengenai baki bajet, tempahan dan penggunaan kewangan anda dalam paparan grafik.

Bersepadu dengan Modul Lain

Bersepadu dengan Modul Lain

Pengurusan Bajet OfficeCentral adalah berintegrasi dengan modul lain seperti akaun, perolehan dan tuntutan. Membolehkan anda mengurus dan memantau anggaran anda dengan mudah.

Bersepadu

Transaksi Automatik

Kakitangan anda boleh memilih bajet yang ingin mereka gunakan untuk pembelian / tuntutan. Setelah diluluskan, jumlahnya akan dipotong dari bajet tersebut secara automatik dan masa nyata (real-time). Ini membolehkan baki bajet dapat diketahui pada bila-bila masa sahaja dengan lebih tepat dan mudah.

Profil Solusi Pengurusan Bajet OfficeCentral untuk anda

Lihat Apa Para Pelanggan
Kami Katakan